Indemnizații de bază fără taxe – Steuerfreibeträge

(PDF)

Autor: Klaus Fricke, Karystos, den 02.02.2020

Traducere în limba română cu ajutorul Google Translate

Indemnizații de bază fără taxe pentru SW străine

– indemnizație de impozit pe venit
– Taxa de vânzare (VAT) pentru reglementarea întreprinderilor mici

Aceasta este informația privind obligația fiscală a forței de muncă străine în Germania. Este o crimă în Germania să nu plătească impozite pe venit. Lucrătorii sexuali români pot beneficia de plata impozitelor în Germania. Pentru că munca sexuală este ilegală în România. Impozitarea veniturilor din munca sexuală poate cauza probleme în România.

Această informație are trei subiecte.

1. Indemnizație de impozit pe venit
2. Regulamentul întreprinderilor mici privind impozitul pe vânzări
3. Recomandări

1. Indemnizație de impozit pe venit

În prezent, aceasta este 9.168 € pe an:

simplificată

 • pentru persoanele cu o adresă înregistrată în Germania
 • care au venituri doar în Germania,
 • sau să trăiască în Germania mai mult de jumătate de an

Oameni

 • care nu sunt rezidenți în Germania,
 • care locuiesc peste hotare mai mult de jumătate din an,
 • care au un venit acolo

probabil că nu aveți scutire de impozit pe venit în Germania.
Venitul obținut în Germania este apoi impozabil din primul euro.

2. Impozitul pe vânzări

Antreprenorii trebuie să plătească impozitul pe vânzări pe veniturile lor.
Numele german pentru acest venit este „Umsatz”.
Lucrătorii sexuali sunt aproape întotdeauna antreprenori.
În Germania există foarte, foarte puțini lucrători sexuali care au contract de muncă.

Impozitul pe vânzări se datorează numai din vânzări de 22 500 de euro pe an.
Suma se va aplica din 2020 – anterior a fost de 17 500 de euro pe an.

Acest regulament este de natură să se aplice antreprenorilor

 • care locuiesc în Germania (adresa inregistrare),
 • care nu locuiesc în afara Germaniei mai mult de jumătate din an,
 • care nu au venituri în afara Germaniei.

3. Recomandări

Consultanții fiscali știu ce reguli se aplică individual.
Lucrătorii sexului străin ar trebui să solicite sfaturi.
Poate că este necesar să înregistrați un loc de reședință în Germania.
Trebuie evitate plățile fiscale inutile.

 

Original in Deutsch

Steuerliche Grundfreibeträge für ausländische SW

– Einkommensteuerfreibetrag
– Kleinunternehmerregelung Umsatzsteuer (USt oder MwSt)

Dies sind Informationen zur Steuerpflicht der ausländischen Erwerbsbevölkerung in Deutschland. Es ist in Deutschland eine Straftat keine Steuern auf Einkommen zu bezahlen. Für rumänische Sexarbeitende kann es von Vorteil sein, in Deutschland Steuern zu bezahlen. Denn Sexarbeit ist in Rumänien illegal. Die Besteuerung von Einkommen aus Sexarbeit könnte in Rumänien zu Problemen führen.

Diese Informationen behandeln drei Themen.

1. Den Steuerfreibetrag bei der Einkommensteuer
2. Die Regelung für Kleinunternehmen zur Umsatzsteuer
3. Empfehlungen

1. Steuerfreibetrag

Derzeit sind das 9.168 € aber nur:

Vereinfacht

 • für Menschen mit Wohnsitz in Deutschland,
 • die nur in Deutschland Einkommen haben,
 • oder die mehr als die Hälfte des Jahres in Deutschland leben

Menschen die

 • ihren Wohnsitz nicht in Deutschland haben,
 • mehr als die Hälfte des Jahres im Ausland leben,
 • dort ein Einkommen haben

haben in Deutschland wahrscheinlich keinen Steuerfreibetrag.
Ihr in Deutschland erzieltes Einkommen ist dann ab dem ersten € zu versteuern.

2. Umsatzsteuer

Selbständige (= Unternehmer*innen) müssen auf Ihre Einnahmen Umsatzsteuer bezahlen. Der deutsche Begriff für diese Einnahmen ist „Umsatz“. Sexarbeitende sind steuerlich fast immer selbständige Unternehmer*innen. Es gibt in Deutschland nur sehr, sehr wenige Sexarbeitende mit einem Arbeitsvertrag.

Umsatzsteuer ist erst ab einem Umsatz von 22.500 € im Jahr zu zahlen.
Dieser Betrag gilt seit 2020. Zuvor lag der Betrag bei 17.500 €.

Dieser Freibetrag gilt eventuell nur für Menschen

 • mit Wohnsitz in Deutschland,
 • die mehr als die Hälfte des Jahres in Deutschland leben
 • die nur in Deutschland Einkommen haben,

3. Empfehlungen

Eine Steuerberatung weiß, welche Regelung individuell gültig ist.
Ausländische Sexarbeitende sollten sich beraten lassen.
Vielleicht ist es notwendig in Deutschland einen Wohnsitz anzumelden.
Unnötige Steuerzahlungen sollten vermieden werden.

Autor: haus9bremen

Kl.Fricke@gmx.de